Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

De lasten van de centrale overhead neemt af als gevolg van verdere doorwerking van eerder genomen bezuinigingstaakstellingen.