Begroting 2018 - 2021
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2016

Doel
2017

2018

2019

2020

2021

 -

Personeel: doorstroom

5,3 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

7,0 %

 -

Ziekteverzuim

5,4 %

5,0 %

4,5 %

4,0 %

4,0 %

3,6 %

 -

Rapportcijfer medewerkerstevredenheid

-

7

7

7

7

7

In 2015 is het ziekteverzuim gestegen naar 5%, ook in 2016 zien we een verdere stijging naar 5,4%  In 2017 zien we een lichte verdere stijging boven de 5%, die we met de aanpak via het gedragsmodel willen terugbrengen onder de 5%.
We streven ernaar met onze aanpak om het verzuim terug te brengen. Voor 2018 betekent dit een streefcijfer van 4,5% en voor  2019 en 2020 4%  en 2021 3,6%. De ambitie is om de Verbaannorm na te streven, dit is voor de gemeente Nijmegen 3,2%. De weergegeven percentages zijn het hoogst haalbare op dit moment.