Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

De toename van de lasten zijn het gevolg van het toegepaste indexeringspercentage op de apparaatskosten.