Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Ons verleden vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de stad en is integraal onderdeel van ons culturele klimaat. Kennis van en aandacht voor de rijke cultuurgeschiedenis van onze stad vergroot de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. De aanwezigheid van cultuur en erfgoed draagt wezenlijk bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Onze sterke cultuurhistorische identiteit en de bijbehorende voorzieningen maken van Nijmegen een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Naast een belangrijke sociaal economische locatiefactor leveren cultuur en erfgoed een positieve bijdrage aan de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Meer dan in het verleden leidt deze betrokkenheid ertoe dat burgers zelf initiatieven ontplooien. In die gevallen proberen wij actief mee te denken en te stimuleren.  Daarnaast zetten we, waar mogelijk, cultuurhistorie in als inspiratiebron in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en maken we het verleden tastbaar en beleefbaar.  Want investeren in erfgoed loont. Die investeringen stralen af op omwonenden, bezoekers en ondernemers. Het leidt tot extra investeringen van derden, tot stabiele of hogere vastgoedprijzen, meer toeristen en dus meer toeristische uitgaven.

Met onze inzet op een  goede culturele infrastructuur zorgen we voor een cultureel klimaat in de stad dat aantrekkelijk is voor inwoners en bezoekers en uitnodigend voor ondernemers. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief. Dit willen we graag zo houden en versterken waar mogelijk. Daarin onderscheidt Nijmegen zich van andere vergelijkbare steden. Het relatief grote aantal hoogopgeleiden in Nijmegen én het hoge aantal grote culturele festivals en evenementen dat in Nijmegen plaatsvindt, dragen hier zeker aan bij.  

De noodzaak van een sterke onderscheidende nationale en internationale profilering als kennisstad wordt bij kennisinstellingen, bedrijven en overheid steeds harder gevoeld, onder andere door het vooruitzicht van teruglopende studentenaantallen en concurrentie op het gebied van Health en High Tech. Een sterkere profilering van Nijmegen als kennisstad kan het economisch klimaat van de stad versterken.