Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Vanaf 2018 worden de lasten en baten van invordering overgeheveld naar het product. De hiermee samenhangende lasten en baten bedragen € 4,5 ton. Verder zijn de lasten gestegen als gevolg van het toegepaste indexeringspercentage,

De baten nemen vanaf 2018 toe met € 5,2 miljoen tot uiteindelijk € 9,0 miljoen in 2021.
Als gevolg van de beoordeling van de werkvoorraad niet-woningen hebben wij in 2017 en meerjarig een correctie doorgevoerd op de OZB van € 3,0 miljoen in 2017 tot € 2,0 meerjarig.
Vanwege areaalontwikkelingen hebben wij de ozb voor 2018  met € 4,2 tot € 8,0 miljoen in 2021  voordelig aangepast.