Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

De lasten nemen tov 2017 niet significant toe waardoor nadere toelichting niet noodzakelijk is.