Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

We zien erop toe dat de financiële en inkoopfunctie binnen de gemeentelijke organisatie professioneel en gedegen kan werken, dat de financiële en inhoudelijke kaders en spelregels duidelijk zijn en dat onze financiële huishouding op orde is.
We zorgen dat de onafhankelijke Stadscontrol goed kan functioneren en dat de accountant zijn aangescherpte rol goed kan oppakken.

De gemeente Nijmegen is met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor zover wij ondernemingsactiviteiten verrichten. Alleen die activiteiten waarbij vanuit fiscaal perspectief een onderneming wordt gedreven, worden daarmee belastingplichtig. De wet is ingevoerd om concurrentieverstoring te beperken.
We hebben de gevolgen van de wetswijziging onderzocht en een uitgebreide inventarisatie en analyse van al onze activiteiten en verbonden partijen gedaan. Op basis hiervan zijn standpunten ingenomen.
Momenteel zitten we in het traject waarbij we onze standpunten af willen stemmen met de belastingdienst. De belastingdienst beraadt zich momenteel op hun eigen standpunten. Indien deze afwijken van de standpunten van de gemeente Nijmegen dan is het mogelijk dat de vpb-last daardoor anders uit valt dan voorzien.