Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Onder het programma Bestuur en Middelen valt de verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten. Wij zijn aandeelhouder van deze bank samen met andere overheden om een op onze taak toegesneden financiële instelling te kunnen waarborgen.