Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

We werken intensief samen met (omliggende) gemeenten, provincie, departementen, bedrijven en (kennis)instellingen om doelen en projecten te realiseren die vaak de gemeentegrenzen of zelfs de landsgrenzen overschrijden. We brengen daarbij de Nijmeegse belangen goed en gestructureerd onder de aandacht. We streven naar een sterke positie in diverse netwerken en onderhouden intensieve contacten om de noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen die relevant zijn voor onze lobby en om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen ten behoeve van onze stedelijke ontwikkeling. Middelen die we goed kunnen gebruiken om onze beleidsdoelen en projecten te realiseren.

Ambities

  • We werken met de lokale kennisinstellingen, met name met de Radboud Universiteit en de HAN, in de uitwerking van de Citydeal ‘Kennis maken’.
  • We zeten in een intensieve regionale samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen, Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen, Gelrestad en Euregio.
  • We counteren onze samenwerking met de Haagse departementen (lobby, AgendaStad).

In het kader van de Europese samenwerking geven we onze prioriteit aan de Kadernota Europa en Partnerschip Urban Mobility.