Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Nijmegen is een aantrekkelijke stad om te wonen. Veel mensen trekken naar de stad en ook Nijmegen zal de komende jaren blijven groeien.  Voor de komende tijd hebben we een grote bouwambitie om deze groei goed te kunnen accommoderen. Dat wordt bevestigd door actueel onderzoek. Met de verdere ontwikkeling van het Waalfront, de Waalsprong en andere projecten blijven we een dynamische,  aantrekkelijke en sterke stad met een goed investeringsklimaat.
De economie is aangetrokken en dat heeft gevolgen voor de woningbouw. Er is volop vraag naar koopwoningen maar ook naar meer huurwoningen. De druk op de huurmarkt is hoog en het bouwprogramma dient naast koopwoningen ook voldoende sociale huurwoningen te bevatten. Onze ambitie van een ongedeelde stad heeft gevolgen voor de grondexploitatie van de Waalsprong. Het is onze wens om ook in dit nieuwe stadsdeel een ongedeelde stad te realiseren.