Begroting 2018 - 2021
PCPortal

We willen bereiken dat voor de burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld en personeel.
Met de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. We doen dat op een zorgvuldige manier, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons belastingbeleid.
In het kader van goed bestuur willen we onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken.

We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van de
gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht.
We maken het gemeentelijke beleid openbaar en streven ernaar de Nijmeegse inwoners tijdig, helder en begrijpelijk te informeren en te betrekken, zodat de inwoners invloed op eigen leefomgeving hebben.
Via het gemeentelijke onderzoeksprogramma zorgen we voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over de stad en effecten van ons beleid.