Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een
flexibele en professionele organisatie die vanuit zijn regierol meer ruimte biedt en ondersteuning geeft aan
eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen, partners en ondernemers.
De dienstverlening dient daarbij uiteraard op peil te blijven. We blijven de organisatie ondersteunen en
adviseren bij het verder verankeren van de organisatie-ontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen.

We ontwikkelen daarom onze organisatie verder door. De basis is gevormd door een aantal trajecten als
MeeAnder, De Bedoeling en Vanuit ’t Hart. Hiermee hebben we ons vooral gericht op samenwerken, flexibel
werken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. Om onze organisatie efficiënter te maken is aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel een vervolg gestart.
Vanuit eenheid van beleid wordt er steeds meer gewerkt vanuit één concernaansturing. Dit is nodig om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. We hebben in onze gemeente 4 principes benoemd die voor iedereen de leidraad zouden moeten zijn in ons werk: kiezen voor contact, vertrouwen als vertrekpunt, gewoon doen wat nodig is en leren van wat we doen.

We zorgen voor kwalitatief beter toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en
samenwerkingsgericht handelt vanuit zijn regierol. Tevens zorgen we voor een goede werkomgeving,
werkgever en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en
dienstverlening aan de burger.

De veranderende rol van onze organisatie evenals de vraagstukken die op ons afkomen, vragen van onze
medewerkers dat zij kunnen blijven aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt, flexibel en mobiel zijn én uitdagend
en inspirerend werk houden. Dit vraagt om activiteiten gericht op duurzaam personeelsbeleid.
We streven daarbij naar een goede mix van jong en oud. Middels de organisatie brede uitrol van het instrument “Oversteek” spelen we beter en sneller in op ontwikkelingen en complexere dynamische opgaven door middel van een wendbare en resultaatgerichte organisatie waarin de opgave centraal staat en waarin met grotere verantwoordelijkheid en professionaliteit van medewerkers gewerkt wordt. De mobiliteit willen we verder vergroten door de inzet van talentontwikkeling en aandacht voor leren & ontwikkelen.
Ook bedienen we jong en oud door de invoering van het Generatiepact én de voortzetting van het trainee-programma in 2018.
In 2018 blijven we de inhuur kritisch bezien en wordt die slechts daar ingezet, waarin dit echt nodig is. Dit leidt tot een gezonde balans tussen vast en flexibel personeel.

We willen als organisatie een goede werkgever zijn voor iedereen en dat betekent dat we willen groeien naar inclusief werkgeverschap en arbeid bieden aan mensen met inzet naar vermogen, zoals mensen met een functionele arbeidsbeperking. Hiermee geven we gehoor aan de banenafspraak uit de Participatiewet. Daarnaast voeren we een integraal diversiteitsbeleid in. Hierin nemen we maatregelen op die zullen bijdragen aan een balans in de diversiteit van onze organisatie, voor wat betreft leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en voorkeuren (LHBT).