Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60078

Overige projecten IOS

53

47

29

29

29

29

60079

Stedenband Pskov

0

0

0

0

0

0

60080

Stedenbanden met Masaya

0

0

0

0

0

0

60689

Knelpuntbudget ISV

0

0

0

0

0

0

60694

Procesmanagement GSB

108

54

55

55

55

55

61057

Samenwerking KAN

602

456

477

480

480

480

61058

Samenwerking Euregio

66

62

65

65

65

65

61059

Externe Geldstromen

40

3

195

196

196

196

61060

Public Affairs

108

105

110

111

111

111

977

728

931

937

937

937

Baten

60694

Procesmanagement GSB

0

1

1

1

1

1

61057

Samenwerking KAN

258

0

0

0

0

0

258

1

1

1

1

1

Saldo van lasten en baten

719

N

727

N

930

N

936

N

936

N

936

N

V=voordeel; N=nadeel