Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Het programma Sport en Accommodaties gaat over de fysieke maatschappelijke voorzieningen wijkaccommodaties, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed in Nijmegen en over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. Wij stellen ons daarbij ten doel onze wijk- en sportaccommodaties en het overig maatschappelijk vastgoed zo effectief en klantvriendelijk mogelijk te beheren. Daarbij streven we naar een zo efficiënt mogelijke benutting, instandhouding en spreiding van onze gemeentelijke voorzieningen.  Dit natuurlijk in samenspraak met burgers en bestuur. We willen stimuleren dat alle Nijmegenaren elkaar in de eigen wijk kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen. Het programma Sport en Accommodaties realiseert daartoe wijk- en sportvoorzieningen, die steeds meer een voorbeeld van duurzaamheid zijn, breed toegankelijk, veilig en adequaat onderhouden.