Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

De stijging van de lasten is het gevolg van de toegepaste indexering.