Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Subsidieplafonds

In de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking heeft uw Raad vastgelegd dat u op bepaalde beleids-terreinen of onderdelen van beleidsterreinen subsidieplafonds kunt instellen. Deze plafonds geven uw Raad een instrument in handen om kaders te bepalen voor de uitvoering van subsidiebesluiten door ons College. Daarnaast kunnen ze op een aantal terreinen bijdragen aan een zorgvuldiger subsidiebeheer.
Hieronder hebben we op een rij gezet voor welke programma’s en/of subsidieregelingen we een subsidieplafond instellen.

Programma

Product / subsidieregeling

Bedrag

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

Programmaplafond

19.000.000

SCIN

250.000

SAN
Initiatieven verleden verbeeld

80.000
12.000

Duurzaamheid

De Bastei
Natuurmuseum

217.000
67.000

Grootschalig groen
Park Lingezegen

32.000
245.000

Economie & Werk

Ondernemersfonds

570.000

Onderwijs

Programma plafond

9.400.000

Voorschoolse voorzieningen

3.200.000

Wonen

Verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen

Maximaal de omvang van de voorziening per 01-01-2018

Zorg & Welzijn

Programma plafond

48.018.484

Beleidsregels vrijwillig jeugdwerk

206.045

Beleidsregels subsidies allochtone zelforganisaties

74.370

Sport en Accommodaties

Programma plafond

2.294.854

Wijkontwikkeling

Programmaplafond

552.653