Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60498

kwijtschelding hondenbelasting

135

110

110

110

110

110

60737

Aanslagen woningen

173

86

89

89

89

89

60738

Bezwaar & beroep woningen

185

71

73

74

74

74

60739

Gegevensuitlevering woningen

32

23

24

24

24

24

60740

Gegevensverzameling woningen

749

543

562

563

562

562

60741

Inning en dwanginvordering woningen

17

1

467

467

466

466

60744

Overige kosten woningen

33

0

0

0

0

0

60745

Waardebepaling woningen

376

280

289

289

288

288

60746

Waardevastelling woningen

18

20

21

21

21

21

60747

Aanslagen niet-woningen

35

26

27

27

27

27

60748

Bezwaar & beroep niet woningen

59

71

73

73

73

73

60749

Gegevensuitlevering niet-woningen

9

6

7

7

7

7

60750

Gegevensverzameling niet-woningen

161

122

125

125

125

125

60751

Inning en dwanginv. niet-woningen

6

1

1

1

1

1

60755

Waardebepaling niet-woningen

478

354

365

365

364

364

60756

Waardevaststelling niet-woningen

5

11

11

11

11

11

60757

Aanslagen Hondenbelasting

26

24

25

25

25

25

60759

Hondencontrole

253

212

218

218

218

218

60763

Bezwaar & beroep Reinigingsrecht

0

0

0

0

0

0

60766

Aanslagen Rioolrecht

27

47

49

49

49

49

60767

Bezwaar & beroep Rioolrecht

0

1

1

1

1

1

60770

Aanslagen Precariobelasting

19

20

21

21

21

21

61120

Kwijtschelding OZB

13

0

0

0

0

0

2.811

2.030

2.555

2.556

2.554

2.554

Baten

60740

Gegevensverzameling woningen

5

0

0

0

0

0

60741

Inning en dwanginvordering woningen

0

0

452

452

452

452

60742

Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel

38.436

40.522

42.270

42.467

42.961

43.455

60752

Opbr. OZB niet-woningen eig.deel

24.744

29.255

37.402

38.240

39.063

39.938

60753

Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel

8.932

5.180

0

0

0

0

60761

Opbrengst Hondenbelasting

1.109

1.166

1.199

1.199

1.199

1.199

60767

Bezwaar & beroep Rioolrecht

75

60

60

60

60

60

60768

Inn. en dwanginv. Rioolrecht

1

0

0

0

0

0

60773

Opbrengst Precariobelasting

423

269

280

280

280

280

73.725

76.451

81.664

82.698

84.015

85.384

Saldo van lasten en baten

70.914

74.421

79.109

80.142

81.461

82.830

V=voordeel; N=nadeel