Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

De toename van de lasten zijn het gevolg van de herverdeling van de apparaatskosten met € 2,0 ton.