Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Met het programma Wijken dragen we bij aan leefbare en veilige wijken, met goede sociale relaties en samenhang in buurten. We verbinden vraag en aanbod van bewoners, wijkpartijen en de gemeente aan elkaar, zorgen voor kennisuitwisseling over ontwikkelingen in de wijken en de aansluiting tussen praktijk en beleid.  Door onze inzet bevorderen we ‘meedoen’ op allerlei manieren:  van het vormgeven aan de eigen leefomgeving, het bieden van onderlinge hulp tot het organiseren van allerlei activiteiten. We dragen bij aan een zo laagdrempelig mogelijke relatie tussen de gemeente en de wijk. Door analyses, gerichte interventies en het ondersteunen van bewonersinitiatieven dragen we bij aan een sociaal stabiele en veerkrachtige stad.