Begroting 2018 - 2021
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2016

Doel
2017

2018

2019

2020

2021

 -

Aandeel huishoudens met 1 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd

31 %

daling

daling

-

-

-

 -

Idem onder huishoudens, niet-westers zonder kinderen

59 %

daling

daling

-

-

-

 -

idem onder westerse 1 oudergezinnen

54 %

-

-

-

-

-

 -

Idem met kinderen

64 %

daling

daling

-

-

-

 -

Aandeel huishoudens met 5 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd

4 %

daling

daling

-

-

-

 -

Waarvan Wmo: Hulpmiddelen

6.050

-

-

-

-

-

 -

Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties

-

-

-

-

-

-

 -

Waarvan Wmo: HH/Begeleiding

10.400

-

-

-

-

-

 -

Waarvan jeugdwet

3.460

-

-

-

-

-

 -

Aantal aanmeldingen lokale toegangspoort

7.761

stijging

stijging

-

-

-

 -

Aantal huishoudens met integrale aanpak

350

stabiel

stabiel

-

-

-

 -

Idem onder inwoners van 75 jaar of ouder

-

stijging

stijging

-

-

-

 -

Idem onder 75-plussers

-

stabiel

stabiel

-

-

-

Bevolkingsgegevens

 -

Aandeel inwoners dat zich gezond voelt

76 % (2015)

stijging

stijging

-

-

-

 -

Idem onder lager opgeleiden

46-67 % (2015)

stijging

stijging

-

-

-

 -

Percentage inwoners dat voor zichzelf kan zorgen

91 % (2015)

stijging

stijging

-

-

-

 -

Percentage inwoners dat zich inzet voor anderen (vrijwiligerswerk, mantelzorg, overige hulp, buurtactiviteiten)

52 % (2015)

stabiel

stabiel

-

-

-

 -

Waardering sociaal klimaat: schaalscore sociale kwaliteit

5,8 % (2015)

stijging

stijging

-

-

-

 -

Percentage volwassenen met overgewicht

40 % (2015)

daling

daling

-

-

-

 -

Percentage jeugdigen met overgewicht

13,5 %

daling

daling

-

-

-

 -

Percentage mensen dat zich eenzaam voelt

8 % (2015)

stabiel

stabiel

-

-

-

 -

Percentage zelfstandig wonende 75-plussers

92,8 %

stabiel

stabiel

-

-

-

Tevredenheid contact Sociale Wijkteams

 -

Aandeel cliënten Wmo dat (zeer) tevreden is met contact SWT

65 %

74 %

stijging

-

-

-

 -

Aandeel cliënten jeugdhulp (jongeren v.a. 15jr-18jr) dat (zeer) tevreden is met contact SWT

56 %

56 %

stijging

-

-

-

 -

Aandeel cliënten jeugdhulp (ouders jeugd t/m 14jr) dat (zeer) tevreden is met contact SWT

66 %

69 %

stijging

-

-

-

Aanpak Sociale Wijkteams en Regieteams

 -

Aandeel afgeronde uitvoeringsplannen sociale wijkteams dat dat heeft geleid tot verbetering van de zelfredzaamheid

niet beschikbaar

-

-

-

-

-

 -

Aandeel uitvoeringsplannen sociale wijkteams waarbinnen zelfredzaamheid is toegepast

niet beschikbaar

-

-

-

-

-

 -

Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is

niet beschikbaar

-

-

-

-

-

Wij constateren dat binnen het Programma Zorg en Welzijn een aantal indicatoren aan herziening of aanscherping toe is in een volgende bestuursperiode.