Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60945

Mut.res.Beschermd wonen en opvang

800

0

0

0

0

0

61217

Bemoeizorg en regie

3.671

3.626

3.731

3.568

3.568

3.568

61219

Opvang dak- en thuislozen

9.564

9.438

9.784

9.782

9.781

9.779

61220

Verslavingsbeleid

1.599

1.603

1.551

1.552

1.552

1.552

61309

Noodopvang uitgeprocedeerden

406

373

295

295

295

295

61310

Beschermd wonen GGZ

39.450

44.609

48.571

48.890

48.904

48.903

61311

Aanpak huiselijk geweld

2.078

2.880

3.174

3.174

3.174

3.174

61312

PGB beschermd wonen

9.050

8.010

8.202

8.202

8.202

8.202

61314

Kwaliteit en uitvoering

989

1.260

944

946

946

946

67.607

71.799

76.253

76.410

76.422

76.420

Baten

60945

Mut.res.Beschermd wonen en opvang

234

1.089

1.034

0

0

0

61217

Bemoeizorg en regie

160

137

0

0

0

0

61220

Verslavingsbeleid

645

653

575

575

575

575

61313

Eigen bijdragen

2.716

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

3.755

4.679

4.409

3.375

3.375

3.375

Saldo van lasten en baten

63.852

N

67.120

N

71.844

N

73.035

N

73.048

N

73.045

N

V=voordeel; N=nadeel