Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Via dit programma participeren wij in de gemeenschappelijke regeling Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen. Deze verbonden partij regelt de aanbesteding en coördinatie van het doelgroepenvervoer in de regio.

De GGD Gelderland Zuid levert belangrijke bijdragen aan het Programma Zorg en Welzijn ten aanzien de uitvoering van onze taken Publieke Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en Bijzondere Zorg. Daarnaast verzorgt de GGD de centrale toegang voor Beschermd Wonen voor de hele regio en oefent de GGD het WMO-toezicht voor de subregio Rijk van Nijmegen uit.