Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60637

Jeugdgezondsheidzorg

3.497

3.604

3.710

3.710

3.710

3.710

60640

Gezondheidspreventie

1.108

1.139

919

899

817

899

60641

Gezondheidsbescherming

2.250

2.168

2.018

1.931

1.906

1.906

60642

Dierenwelzijnsbeleid

183

213

218

217

217

211

7.037

7.124

6.864

6.757

6.649

6.726

Baten

60641

Gezondheidsbescherming

150

113

117

117

117

117

61017

Mut.res.publieke gezondheid

0

330

210

105

0

0

150

443

327

222

117

117

Saldo van lasten en baten

6.887

N

6.681

N

6.538

N

6.535

N

6.533

N

6.609

N

V=voordeel; N=nadeel