Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Lasten

In het jaar 2018 dalen  de lasten met  € 250.000  t.o.v. 2017.
De voornaamste oorzaak hier van is de afloop van doeluitkering Gezond in de Stad in 2018 (€ 300.000), waar overigens weer een nieuwe doeluitkering voor komt vanaf 2018 (maar die nog niet geraamd is).
Daarnaast waren er in 2017 voor € 150.000 tijdelijke middelen. Daarnaast is in 2018 de begroting  met € 200.000 geïndexeerd.

Vanaf 2019 dalen de lasten verder met € 108.000,  vanaf 2020 nogmaals met € 107.000 en vanaf 2021 stijgen de kosten weer met € 71.000
Oorzaken hiervan zijn:

  • Voor Groen, Gezond en in Beweging zijn tot en met 2019  middelen toegekend (€ 100.00- € 80.000). Daarna niet meer.
  • Tijdelijke middelen vervallen in 2019 voor € 87.000 en vanaf 2020 voor € 112.000
  • In 2021 staat het budget voor beweegmakelaars weer op het deelproduct gezondheidspreventie (€ 82.000)

Baten

Er is tijdelijk een onttrekking aan de reserve geraamd van 2017 t/m 2019. Dit veroorzaakt de verschillen aan de batenkant.