Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

61304

Inclusieve wijknetwerken

7.919

9.041

9.053

8.900

8.899

8.899

61305

Informele zorg

2.093

2.575

2.584

2.558

2.558

2.558

61306

Informatie en advies

1.416

1.641

1.183

1.183

1.183

1.183

61307

Sociale wijkteams

6.606

6.811

6.783

4.597

4.597

4.597

61308

Hulpverlening

427

53

48

22

22

22

18.461

20.122

19.652

17.260

17.260

17.259

Baten

61084

Mut. res. Welzijn

916

1.460

2.248

0

0

0

61307

Sociale wijkteams

390

71

40

0

0

0

1.306

1.531

2.288

0

0

0

Saldo van lasten en baten

17.155

N

18.590

N

17.364

N

17.260

N

17.260

N

17.259

N

V=voordeel; N=nadeel