Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

61092

Huishoudelijk verzorging WMO

9.237

10.493

9.918

9.918

10.021

10.523

61190

Mut.res. Z&W

2.091

0

0

0

0

0

61296

Ambulante trajecten volwassenen

9.550

6.258

11.554

11.337

11.344

9.234

61297

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

1.896

2.502

2.158

2.158

2.158

2.158

61298

Arbeidsmatige dagbesteding

986

2.056

1.331

1.331

1.331

1.331

61300

Hulpmiddelen

4.156

4.673

3.999

4.109

4.229

6.351

61301

PGB maatwerk voorzieningen

4.506

5.233

5.359

5.359

5.359

5.359

61303

Kwaliteit en uitvoering

4.666

3.641

3.793

3.796

3.796

3.796

37.088

34.857

38.112

38.008

38.237

38.751

Baten

61092

Huishoudelijk verzorging WMO

48

4

0

0

0

0

61190

Mut.res. Z&W

1.337

593

0

0

0

0

61300

Hulpmiddelen

110

0

0

0

0

0

61302

Eigen bijdragen

2.423

2.981

2.159

2.159

2.159

2.159

3.919

3.577

2.159

2.159

2.159

2.159

Saldo van lasten en baten

33.169

N

31.280

N

35.953

N

35.849

N

36.078

N

36.592

N

V=voordeel; N=nadeel