Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60089

Arbeidsactivering

0

44

-8

-21

-15

-15

60099

Kinderopvang doelgroepen

95

66

78

78

78

78

60102

Afbouw WIW banen

-5

0

0

0

0

0

60103

Wsw

29.699

27.329

25.727

24.184

24.184

24.184

61002

Mut. res. PG Reintegratie

158

493

0

0

0

0

61093

Trajecten

174

464

706

75

0

0

61094

Werkervaring

329

0

0

0

0

0

61095

Faciliteiten

412

0

0

0

0

0

61096

Participatie

12.214

11.190

12.312

12.868

11.593

11.657

61105

Wet inburgering

64

0

0

0

0

0

61182

Project Hatert werkt

0

0

0

0

0

0

61184

Jeugd aan de slag

-70

0

0

0

0

0

61186

Participatiebudget

390

378

495

496

483

483

61241

Werkcorporaties

2.918

1.227

1.257

1.257

1.257

1.257

61255

Leerwerkprojecten

440

186

193

193

193

193

61256

Voortrajecten

12

0

0

0

0

0

61343

ESF Werk is de uitkomst

225

456

0

0

0

0

47.055

41.833

40.760

39.131

37.773

37.837

Baten

60099

Kinderopvang doelgroepen

80

0

0

0

0

0

60103

Wsw

2.060

10

10

10

10

10

61002

Mut. res. PG Reintegratie

786

222

3.395

2.738

0

0

61094

Werkervaring

329

0

0

0

0

0

61105

Wet inburgering

64

0

0

0

0

0

61184

Jeugd aan de slag

-74

0

0

0

0

0

61241

Werkcorporaties

135

0

0

0

0

0

61255

Leerwerkprojecten

4

0

0

0

0

0

61343

ESF Werk is de uitkomst

225

450

0

0

0

0

3.610

682

3.405

2.748

10

10

Saldo van lasten en baten

43.444

N

41.151

N

37.355

N

36.383

N

37.763

N

37.827

N

V=voordeel; N=nadeel