Begroting 2018 - 2021
PCPortal

De module WerkBedrijf van de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen) levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Economie en Werk. Binnen het Werkbedrijf worden alle op re-integratie gerichte gemeentelijke taken op basis van de Participatiewet uitgevoerd, inclusief de sociale werkvoorziening. De taken van de voormalige GR WNO (Breed) worden sinds 2016 ook uitgevoerd door het Werkbedrijf.