Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60072

Kermissen

226

182

179

180

180

180

60106

Bedrijventerreinen

99

70

64

64

64

63

60109

Accountmanagement bedrijven

528

374

334

336

336

336

60111

MKB

0

0

0

0

0

0

60114

Bedrijvenloket

365

919

285

287

287

287

60116

Algemeen advies

241

198

151

151

151

151

60120

Toerisme

285

245

244

244

244

244

60121

Havens Toezicht

1.325

1.013

1.178

1.165

1.152

1.138

60123

Havens Beleid

366

318

309

306

264

261

60125

Markt Beleid

186

130

115

116

116

116

60126

Markt Toezicht

140

62

58

59

59

59

61085

Ondernemersfonds

645

671

685

685

685

685

61261

Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

1

2

2

2

2

2

61268

Econ. Offensief binnenstad 12-15

60

0

0

0

0

0

61345

Economische Innovatie Agenda

231

712

260

260

260

259

61352

Binnenstad

251

570

309

307

0

0

4.951

5.467

4.174

4.160

3.797

3.780

Baten

60072

Kermissen

332

315

328

328

328

328

60106

Bedrijventerreinen

0

6

6

6

6

6

60116

Algemeen advies

60

0

0

0

0

0

60120

Toerisme

13

6

6

6

6

6

60124

Inkomsten havens en kaden

666

667

767

767

767

767

61207

Baten Toeristenbelasting

416

570

587

587

587

587

61257

Markttoezicht (baten)

218

226

235

315

315

315

61261

Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

84

67

65

65

65

65

61268

Econ. Offensief binnenstad 12-15

55

0

0

0

0

0

61345

Economische Innovatie Agenda

0

456

0

0

0

0

61352

Binnenstad

0

150

50

0

0

0

1.843

2.463

2.044

2.074

2.074

2.074

Saldo van lasten en baten

3.109

N

3.004

N

2.130

N

2.087

N

1.723

N

1.707

N

V=voordeel; N=nadeel