Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Amendement Nijmegen nog socialer, duurzamer en ondernemender

Pilot nachtelijke inzet toezichthouders aanpak woonoverlast en aanpak afval Waalstranden

150

Wijziging financieel beeld

-150

Pilot nachtelijke inzet toezichthouders aanpak woonoverlast en aanpak afval Waalstranden
Met name rond weekenden (donderdag t/m zaterdag) en in de zomermaanden is er veelvuldig sprake van nachtelijke woonoverlast en wordt er veel afval gedumpt op de Waalstranden aan de Spiegelwaal en de Ooij en in de parken Goffert en Staddijk. Bij de politie ontbreekt het aan capaciteit om voldoende handhavend op te treden. Met deze pilot onderzoeken we of extra handhaving door gemeentelijke toezichthouders op overlast en afvaldumping ook leidt tot minder overlast en dumping. Tevens onderzoeken we of de bereikbaarheid van bureau toezicht na 17.00 uur voor dringende gevallen door de burger als wenselijk wordt ervaren. Vanuit de Zomernota 2017 is hiervoor in 2018 € 150.000 beschikbaar gesteld (2017 € 75.000).