Begroting 2018 - 2021
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2016

Doel
2017

2018

2019

2020

2021

 -

Er zijn geen indicatoren voor het programma Grondbeleid. Informatie over de voortgang van het programma wordt gegeven in de jaarlijkse Voortgang Grote Projecten (VGP).