Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

In de Zomernota 2017 zijn een aantal claims op de saldireserve opgenomen:

  • Pilot stimuleren woningen in middeldure huur
  • Sociale huur Molukkenstraat
  • Aanpassing rekenrente grondexploitatie
  • Bastei: verkoopopbrengst t.g.v. saldireserve ipv project
  • Bastion herschikking bijdrage saldireserve /investering
  • Tussentijdse winstneming Bijsterhuizen