Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

21.266

-2.966

-912

254

-3.116

-486

60331

Beheer Stategische gronden

1.190

268

268

268

268

268

60347

Administratieve afhandeling

0

-45

-45

-45

-45

-45

60353

Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.

4.926

4.003

4.095

4.028

3.968

3.902

60933

Planexploitaties totaal

0

0

0

0

0

0

61001

Mut res. Planexpl totaal

23.390

4.576

1.351

200

3.600

1.000

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

135

18

18

18

18

18

50.907

5.855

4.775

4.724

4.693

4.658

Baten

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

23.390

0

0

0

0

0

60331

Beheer Stategische gronden

421

368

368

368

368

368

60347

Administratieve afhandeling

37

37

37

37

37

37

61001

Mut res. Planexpl totaal

8.684

2.796

2.824

2.840

2.869

2.900

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

135

18

18

18

18

18

32.666

3.219

3.248

3.263

3.293

3.323

Saldo van lasten en baten

18.240

N

2.636

N

1.527

N

1.461

N

1.400

N

1.335

N

V=voordeel; N=nadeel