Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Bijdrage verbonden partijen

Vanuit het programma Grondbeleid participeren wij in de publiek private samenwerking Waalfront en de gemeenschappelijke regelingen Bijsterhuizen. Via deze partijen worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en uitgevoerd. De GR Bergerden is in 2016 geliquideerd. 2017 wordt gebruikt om deze liquidatie af te handelen.