Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

61209

Projecten sted.ontw.

1.843

525

0

0

0

0

61210

Projecten Waalsprong

43.159

64.508

65.182

49.070

46.564

39.707

61211

Projecten Woningbouw

4.433

1.877

3.560

11

0

0

61212

Projecten Bedrijvigheid

758

2.360

1.859

705

2.381

847

61213

Projecten Herstruct.

2.104

2.962

2.111

1.008

508

0

61214

Projecten Stadscentrum

4.349

8.811

3.475

915

4.759

298

61215

Projecten Koers West

12.446

19.245

16.018

11.769

9.862

5.735

61216

Projecten Maat.vastg.

7.041

15.030

21.222

7.147

6.359

1.854

61230

Bommen en granaten

65

0

0

0

0

0

61269

Dijkteruglegging

17.785

0

0

0

0

0

93.985

115.319

113.426

70.624

70.433

48.441

Baten

61209

Projecten sted.ontw.

1.843

525

0

0

0

0

61210

Projecten Waalsprong

43.159

64.508

65.182

49.070

46.564

39.707

61211

Projecten Woningbouw

4.433

1.878

3.560

11

0

0

61212

Projecten Bedrijvigheid

758

2.360

1.859

705

2.381

847

61213

Projecten Herstruct.

2.104

2.962

2.111

1.008

508

0

61214

Projecten Stadscentrum

4.338

8.791

3.475

915

4.759

298

61215

Projecten Koers West

11.246

18.045

13.618

9.369

7.462

3.335

61216

Projecten Maat.vastg.

7.041

15.030

21.222

7.147

6.359

1.854

61269

Dijkteruglegging

17.785

0

0

0

0

0

92.708

114.099

111.026

68.224

68.033

46.041

Saldo van lasten en baten

1.277

N

1.220

N

2.400

N

2.400

N

2.400

N

2.400

N

V=voordeel; N=nadeel