Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Afstoting van verhuurde panden

-110

-110

-110

-110

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

Brede impuls combinatiefuncties

-4

-4

-4

-4

Wijziging financieel beeld

-106

-106

-106

-106

Afstoting van verhuurde panden
Als gevolg van sloop, verkoop en herontwikkeling van enkele panden moeten de bijbehorende lasten en baten uit de begroting worden genomen.

Brede impuls combinatiefuncties
In de decembercirculaire 2016 zijn de bedragen geactualiseerd.