Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60363

Binnensportaccommodaties

960

0

105

105

105

105

60364

Buitensportaccommodaties

467

17

160

313

475

529

60813

Groenonderhoud

792

0

102

102

102

102

60906

Binnensport Exploitatie

1.150

0

506

508

508

508

60907

Binnensport Eigenaar

1.778

0

99

420

413

406

60915

Massinkhal Exploitatie

618

0

211

212

212

212

60916

Massinkhal Eigenaar

455

0

0

0

0

0

60917

Buitensport Exploitatie

2.618

0

1.545

1.550

1.549

1.549

60918

Buitensport Eigenaar

2.338

0

96

408

400

651

60979

Camping 4-daagse

105

88

90

90

90

90

61015

Speeltuinen Exploitatie Onbelast

540

0

81

81

81

81

61063

Speeltuinen Eigenaar Onbelast

28

0

0

0

0

0

61097

Speeltuinen Eploitatie Belast

602

0

212

213

213

213

61130

Speeltuinen Eigenaar Belast

141

0

99

97

95

93

61137

Mut. res. Mult.sportaccommodaties

1.323

1.333

1.343

1.395

1.395

1.395

61227

Kunstijsbaan, eigenaar

474

0

0

0

0

0

61228

Kunstijsbaan, exploitatie

2.325

0

560

562

562

562

61359

Binnensportaccommodaties

0

3.677

3.010

3.052

2.938

2.901

61360

Jan Massinkhal

0

884

519

434

430

427

61361

Buitensportaccommodaties

0

5.476

3.707

3.648

3.571

3.538

61362

Triavium

0

2.559

2.042

2.030

2.029

2.028

61363

Stedelijke speeltuinen

0

620

410

409

407

405

61364

Wijkspeeltuinen

0

234

223

222

221

221

61365

Kinderboerderijen

0

312

253

253

252

251

16.713

15.200

15.375

16.101

16.047

16.267

Baten

60906

Binnensport Exploitatie

1.720

0

0

0

0

0

60915

Massinkhal Exploitatie

276

0

0

0

0

0

60917

Buitensport Exploitatie

496

0

0

0

0

0

60918

Buitensport Eigenaar

58

0

0

0

0

0

60979

Camping 4-daagse

116

106

109

109

109

109

61015

Speeltuinen Exploitatie Onbelast

114

0

0

0

0

0

61063

Speeltuinen Eigenaar Onbelast

404

0

0

0

0

0

61097

Speeltuinen Eploitatie Belast

472

0

0

0

0

0

61130

Speeltuinen Eigenaar Belast

165

0

0

0

0

0

61137

Mut. res. Mult.sportaccommodaties

1.274

1.670

1.301

1.249

1.245

1.245

61227

Kunstijsbaan, eigenaar

74

0

0

0

0

0

61228

Kunstijsbaan, exploitatie

1.156

0

0

0

0

0

61359

Binnensportaccommodaties

0

1.819

1.930

2.083

2.083

2.083

61360

Jan Massinkhal

0

247

252

252

252

252

61361

Buitensportaccommodaties

0

489

499

499

499

499

61362

Triavium

0

1.290

1.317

1.317

1.317

1.317

61363

Stedelijke speeltuinen

0

522

533

533

533

533

61365

Kinderboerderijen

0

19

20

20

20

20

6.327

6.164

5.961

6.062

6.058

6.058

Saldo van lasten en baten

10.387

N

9.036

N

9.414

N

10.039

N

9.990

N

10.209

N

V=voordeel; N=nadeel