Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60369

Wijkaccommodaties Nijmegen

100

67

69

69

69

69

60799

Cluster 1.1

526

337

343

344

344

344

60803

BV40: Gebied Noord

1.240

802

816

818

818

818

61163

Noodlokalen Exploitatie

148

0

0

0

0

0

61164

Noodlokalen Eigenaar

505

0

0

0

0

0

61165

Voorzieningenhart Exploitatie

1.327

582

593

596

596

596

61166

Voorzieningenhart Eigenaar

3.690

-11

0

0

0

16

61167

Open Wijkscholen Exploitatie

109

48

49

49

49

49

61168

Open Wijkscholen Eigenaar

185

0

0

0

0

0

61169

Welzijn Exploitatie

601

363

370

371

371

371

61170

Welzijn Eigenaarslasten

2.214

19

42

42

41

41

61193

Voorzieningenhart Exploitatie 1

382

175

179

179

179

179

61194

Welzijn exploitatie 4

1.159

618

630

632

632

632

61195

Welzijn exploitatie 3

1.161

675

688

691

691

691

61196

Welzijn exploitatie 2

762

438

447

448

448

448

61231

Voorzieningenhart Exploitatie 2

598

304

310

311

311

311

61282

Exploitatie Voorzieningenharten 3

320

160

163

163

163

163

61351

Open wijkscholen exploitatie 1

47

16

17

17

17

17

61357

Voorzieningenharten

0

4.549

4.481

4.460

4.431

4.395

61358

Wijk- en buurtcentra

0

3.964

3.849

3.791

3.723

3.654

61376

Mut. res.WJA Accomm

1.299

1.232

1.232

1.232

1.232

1.232

16.374

14.337

14.276

14.213

14.116

14.027

Baten

60799

Cluster 1.1

128

0

0

-9

-9

-9

60803

BV40: Gebied Noord

1

0

0

0

0

0

61163

Noodlokalen Exploitatie

317

0

0

0

0

0

61164

Noodlokalen Eigenaar

425

0

0

0

0

0

61165

Voorzieningenhart Exploitatie

1.225

0

0

0

0

0

61166

Voorzieningenhart Eigenaar

22

0

0

0

0

0

61167

Open Wijkscholen Exploitatie

142

0

0

0

0

0

61168

Open Wijkscholen Eigenaar

78

0

0

0

0

0

61169

Welzijn Exploitatie

173

0

0

0

0

0

61170

Welzijn Eigenaarslasten

115

0

0

0

0

0

61193

Voorzieningenhart Exploitatie 1

71

0

0

0

0

0

61194

Welzijn exploitatie 4

487

0

0

0

0

0

61195

Welzijn exploitatie 3

494

0

0

0

0

0

61196

Welzijn exploitatie 2

247

0

0

-4

-4

-4

61231

Voorzieningenhart Exploitatie 2

425

0

0

0

0

0

61282

Exploitatie Voorzieningenharten 3

204

0

0

0

0

0

61351

Open wijkscholen exploitatie 1

70

0

0

0

0

0

61357

Voorzieningenharten

0

2.336

2.384

2.384

2.384

2.384

61358

Wijk- en buurtcentra

0

1.949

2.018

2.018

2.018

2.018

61376

Mut. res.WJA Accomm

1.012

1.427

1.270

1.268

1.256

1.256

5.636

5.711

5.672

5.656

5.644

5.644

Saldo van lasten en baten

10.738

N

8.626

N

8.604

N

8.557

N

8.473

N

8.383

N

V=voordeel; N=nadeel