Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60817

Projecten bouwbureau

0

0

0

0

0

0

60818

Projecten VGM

2.245

1.391

1.380

1.385

1.385

1.385

60828

Verzekeringen

584

103

434

434

434

434

60929

Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw

2.138

2.011

1.971

1.971

1.971

1.971

61172

Vastgoed eigenaarslasten

7.089

1.552

1.747

1.972

1.969

1.966

61283

Duurzaamheid

531

0

0

0

0

0

61366

Panden met culturele invulling

0

2.102

2.687

2.639

2.612

2.519

61367

Cultuurhistorie

0

885

595

572

562

556

61368

Terreinen en volkstuinen

0

41

42

42

42

42

61369

Standplaatsen

0

67

65

64

62

61

61370

Kunstwerken

0

31

32

32

32

32

61371

Rioolgemalen, liften, damwanden

0

0

20

20

20

20

61372

Woningen

0

350

346

345

345

345

61374

Overige panden MVG

0

2.065

1.784

1.776

1.749

1.739

12.586

10.599

11.101

11.251

11.183

11.069

Baten

60818

Projecten VGM

411

718

742

742

742

742

60919

Mut. res. PG Beheer overige panden

26

0

26

26

26

26

60929

Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw

1.998

2.152

1.720

1.718

1.707

1.695

61172

Vastgoed eigenaarslasten

7.339

172

156

57

57

57

61366

Panden met culturele invulling

0

2.637

2.690

2.690

2.690

2.690

61367

Cultuurhistorie

0

509

311

311

311

311

61368

Terreinen en volkstuinen

0

239

244

244

244

244

61369

Standplaatsen

0

137

140

140

140

140

61372

Woningen

0

389

396

396

396

396

61374

Overige panden MVG

0

2.790

2.849

2.849

2.849

2.849

9.774

9.744

9.274

9.173

9.163

9.150

Saldo van lasten en baten

2.812

N

855

N

1.827

N

2.078

N

2.020

N

1.919

N

V=voordeel; N=nadeel