Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Bestrijden voortijdig schoolverlaten bedraagt in 2018 € 1,5 miljoen. De daling van de lasten en de baten in 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aflopen van de middelen voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten.