Begroting 2018 - 2021
PCPortal

€ 32,8

€ 6,8

rek. 2015

€ 32,8

€ 7,2

begr. 2016

€ 33,5

€ 7,3

begr. 2017

€ 34,1

€ 7,2

begr. 2018

€ 34,1

€ 7,0

begr. 2019

€ 33,7

€ 6,3

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201620172018201920202021
Lasten
Stimuleren ontwikkelingskansen13,212,312,212,212,312,4
Zorgplicht onderwijshuisvesting16,916,817,718,418,418,6
Bestrijden voortijdig schoolverlaten2,73,63,73,53,42,6
32,832,833,534,134,133,7
Baten
Stimuleren ontwikkelingskansen5,15,15,15,15,15,1
Zorgplicht onderwijshuisvesting0,50,00,00,00,00,0
Bestrijden voortijdig schoolverlaten1,22,12,22,01,91,2
6,87,27,37,27,06,3
Saldo van lasten en baten-26,0-25,5-26,2-26,9-27,1-27,4

De totale begrote lasten binnen het programma Onderwijs bedragen in 2018 € 33,5 miljoen. De totale baten zijn € 7,3 miljoen, waardoor een saldo ontstaat van € 26,2 miljoen. Het grootste deel van het beschikbare budget wordt ingezet voor de doelstellingen/producten Zorgplicht onderwijshuisvesting (53% = € 17,7 miljoen) en Stimuleren ontwikkelingskansen (36% van het budget = € 12,2 miljoen). Voor het product Voortijdig schoolverlaten is de resterende 11% (= € 3,7 miljoen) van het budget beschikbaar.

Het begrotingssaldo (lasten minus baten) van het programma Onderwijs stijgt in 2018 met € 0,7 miljoen (3%) ten opzichte van 2017. Vanaf 2018 stijgt het begrotingssaldo van het programma verder naar € 27,4 miljoen in 2021. Deze stijging van de begrote lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de begrote lasten op het product Zorgplicht onderwijshuisvesting. Dit is vooral het gevolg van hogere begrote kapitaallasten en indexeringseffecten. De begrote lasten en baten op het product Bestrijden voortijdig schoolverlaten nemen in 2021 af doordat dan de middelen voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten aflopen. De begrote baten en lasten op het product Stimuleren ontwikkelingskansen blijven over de periode 2018-2021 nagenoeg gelijk.