Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Stimuleren ontwikkelingskansen bedraagt in 2018 € 7,1 miljoen. De daling van de begrote lasten van 2017 naar 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door een herverdeling van de apparaatskosten binnen het programma.