Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60494

Beleidsimpl. wet- en regelgeving

32

32

33

33

33

33

60499

Uitvoering bedrijfsprocessen

0

0

0

0

0

0

60538

Uitvoering duurzaamheidsbeleid

271

315

321

321

321

321

60548

Uitvoering Klimaatplan

359

235

251

248

248

248

60549

Uitvoering overig energiebeleid

1.253

1.215

1.273

1.511

1.511

1.511

61248

Mut. res. PG Klimaat

930

0

0

0

0

0

61382

Green Capital

0

700

705

0

0

0

E000188

E-projecten Milieu algemeen

176

181

65

65

65

65

E000212

E-projecten Milieu algemeen (compens

0

0

0

0

0

0

E000218

E-projecten Energie (compensabel)

29

0

0

0

0

0

3.052

2.679

2.648

2.177

2.177

2.177

Baten

60494

Beleidsimpl. wet- en regelgeving

8

0

0

0

0

0

60549

Uitvoering overig energiebeleid

47

94

128

162

162

162

61248

Mut. res. PG Klimaat

225

0

0

0

0

0

E000188

E-projecten Milieu algemeen

123

207

87

87

87

87

E000218

E-projecten Energie (compensabel)

28

0

0

0

0

0

430

301

215

249

249

249

Saldo van lasten en baten

2.621

N

2.378

N

2.433

N

1.928

N

1.928

N

1.928

N

V=voordeel; N=nadeel