Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60508

VTH Milieu

1.467

1.557

1.612

1.611

1.611

1.611

1.467

1.557

1.612

1.611

1.611

1.611

Baten

60508

VTH Milieu

16

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

1.451

N

1.557

N

1.612

N

1.611

N

1.611

N

1.611

N

V=voordeel; N=nadeel