Begroting 2018 - 2021
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2016

Doel
2017

2018

2019

2020

2021

 -

Aantal woningen nieuwbouw

1300

1400

1200

1200

1100

1100

 -

Aantal woningen bestaande stad

750

850

600

600

500

500

 -

Aantal woningen Waalsprong

550

550

600

600

600

600

 -

Toevoeging sociale huurwoningen

675

350

350

300

300

300

 -

Aantal middeldure huurwoningen

100

200

200

200

 -

Toevoeging goedkope koopwoningen

25

100

50

50

50

50

 -

Sloop

150

50

100

60

60

60

 -

Aantal eenheden voor studenten

0

115

30

150

130

30

 -

Aantal woningen met zorg

200

100

300

100

100

100

 -

Woningen naar starters

42 %

>46 %

>46 %

>46 %

>46 %

>46 %

 -

Woningen naar hh met inkomen < € 36000

93 %

>90 %

>90 %

>90 %

>90 %

>90 %

 -

Gemiddelde slaagkans

10 %

>12 %

>10 %

>10 %

>10 %

>10 %