Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

Het product wonen bevat de activiteiten die we uitvoeren om de ambities en doelstellingen van het programma wonen te realiseren. Deze activiteiten zijn beschreven in het programmadeel van de begroting.

De activiteiten zijn onder te verdelen in beleidscapaciteit gerelateerd aan  de beleidsagenda van het programma wonen  (woningbouwbeleid- en programmering, wonen en zorg,  kamerverhuurbeleid, prestatieafspraken, woonruimteverdeling, projectadvisering  en uitvoering subsidieregelingen), subsidiebudgetten en  materiële budgetten (communicatie, voorlichting en onderzoek).