Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

61008

Mut. res. PG woningbouwbeleid

1.423

0

0

0

0

0

61286

Startersleningen

363

312

296

296

296

296

61317

Beleidsontwikkeling Wonen

536

520

577

572

572

572

61318

Subsidies wonen

36

385

79

79

79

79

61319

Informatie/onderzoek Wonen

99

16

16

16

16

16

2.456

1.232

967

962

962

962

Baten

61008

Mut. res. PG woningbouwbeleid

255

580

253

253

253

253

61286

Startersleningen

1.531

150

150

150

150

150

61317

Beleidsontwikkeling Wonen

-81

0

0

0

0

0

61319

Informatie/onderzoek Wonen

93

0

0

0

0

0

1.797

730

403

403

403

403

Saldo van lasten en baten

659

N

503

N

564

N

558

N

558

N

558

N

V=voordeel; N=nadeel