Begroting 2018 - 2021
PCPortal

€ 16,0

€ 0,3

rek. 2015

€ 15,6

€ 0,4

begr. 2016

€ 16,0

€ 0,2

begr. 2017

€ 16,0

€ 0,2

begr. 2018

€ 16,0

€ 0,2

begr. 2019

€ 16,0

€ 0,2

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201620172018201920202021
Lasten
Openbare orde & Veiligheid3,63,32,62,62,62,6
Organisatie van de rampenbestrijding12,212,112,712,812,812,8
Vergunningverlening & handhaving0,20,20,60,60,60,6
16,015,616,016,016,016,0
Baten
Openbare orde & Veiligheid0,10,20,00,00,00,0
Vergunningverlening & handhaving0,20,20,20,20,20,2
Organisatie van de rampenbestrijding0,00,00,00,00,00,0
0,30,40,20,20,20,2
Saldo van lasten en baten-15,8-15,1-15,8-15,8-15,8-15,8

Om een stad te zijn waarin burgers in hun woon- en werkomgeving en op straat veilig voelen besteden wij afgerond € 16 miljoen aan lasten. Het grootste gedeelte wordt besteed aan de Veiligheidsregio Zuid Gelderland waarin wij met 16 andere gemeenten participeren.

In 2017 hebben wij een eenmalig voordeel van € 0,25 miljoen kunnen inboeken van de VRGZ door een positief rekeningresultaat 2016 en een lagere bijdrage aan de VRGZ in 2017. Verder zijn de lasten gestegen met het toegepaste indexeringspercentage.

Meerjarig is er geen groot verval.