Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

De toename van de lasten met € 4,4 ton is veroorzaakt door de  herverdeling van de apparaatskosten met het product "openbare orde en veiligheid".

Meerjarig laten de lasten geen groot verval zien.