Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60038

Vergunningen

216

180

620

622

622

622

216

180

620

622

622

622

Baten

60038

Vergunningen

163

187

190

190

190

190

163

187

190

190

190

190

Saldo van lasten en baten

52

N

7

429

N

432

N

431

N

431

N

V=voordeel; N=nadeel